Ustanovitev družbe Firmica

Za ustanovitev družbe obstaja v Sloveniji zakonska podlaga, ki jo je potrebno striktno upoštevati. Podjetniki imajo na razpolago različne pravno organizacijske oblike. Najbolj uporabljena sta družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in pa samostojni podjetnik (s.p.). Zanju je značilno, da je mogoča ustanovitev družbe popolnoma brezplačna. Ustanovitev družbe Firmica se opravi v treh korakih. Vse druge pravno organizacijske oblike kot so naprimer delniška družba, komanditna družba, družba z neomejeno odgovornostjo pa za odprtje zahtevajo tudi druge pravniške oziroma notarske storitve. Te storitve je seveda potrebno plačati, tarife pa so določene s strani države.

ustanovitev družbe

Ustanovitev družbe v obliki d.o.o. ima nekaj slabosti in tudi prednosti. To velja tudi za s.p. Ustanovitev družbe je tako potrebno prilagoditi lastnostim, ki jo bo imelo naše podjetje. V primeru, da boste šli v investicije z visoko stopnjo tveganja potem je bolje odpreti d.o.o., saj v primeru slabe naložbe stroške nosi podjetje, ne pa vi kot fizična oseba. Vendar je pri ustanovitvi potrebno imeti vsaj 7500 evrov kapitala, kar pa ni lahko. To pa ne velja za samostojne podjetnike, kateri pa kot fizične osebe odgovarjajo za ves svoj premoženje, ustanovitev s.p.-ja pa je v tem pogledu lažja. Za ustanovitev družbe lahko obiščete eno izmed fizičnih točk, imenovane VEM – vse na enem mestu ali pa postopek speljete kar preko interneta na portalu e-VEM. Rešitev je zares preprosta in hitra, ampak boste potrebovali kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga dobite prav tako brezplačno na eni izmed upravnih enot.

Torej, kdor se odloči za ustanovitev družbe v obliki d.o.o. ima več manevrskega prostora pri sprejemanju bolj tveganih poslovnih odločitev, vendar mora ves čas skrbeti, da višina osnovnega kapitala ne pade pod 7.500 evrov. Lahko pa rečemo, da se da v tem primeru bolj mirno spati, kajti njihovo osebno premoženje ni v nobenem trenutku ogroženo s tem, ko bi podjetnik sprejel napačno poslovno odločitev.