Katera sončna elektrarna je dobra za vas

Kaj je sončna elektrarna? Sončna elektrarna je vsaka vrsta objekta, ki pretvarja sončno svetlobo neposredno, kot fotovoltaika, ali posredno, kot sončne termoelektrarne, v električno energijo. Na voljo so v različnih vrstah, pri čemer vsaka uporablja diskretne različne tehnike za izkoriščanje moči sonca. Fotovoltaične elektrarne uporabljajo velike površine fotovoltaičnih celic, znanih kot PV ali sončne celice, za pretvorbo sončne svetlobe v uporabno električno energijo. Te celice so običajno izdelane iz silicijevih zlitin in so tehnologija, ki jo pozna večina ljudi.

Sončna elektrarna je izdelana iz plošče v različnih oblikah. Lahko so kristalni solarni paneli, ki so paneli izdelani iz kristalnega silicija. Lahko so monokristalni ali polikristalni. Praviloma so monokristalne različice bolj učinkovite za približno 20 % ali več, vendar dražje od njihovih alternativ, ki so običajno 15 do 17 % učinkovite, vendar napredek sčasoma zmanjšuje vrzel med njimi. Na vašo lokacijo se postavi taka sončna elektrarna, kot je primerna za vaše podnebje, porabo in namen.

Sončna elektrarna je lahko sestavljena iz tankoplastnih sončnih panelov. Izdelani so iz serije filmov, ki absorbirajo svetlobo v različnih delih EM spektra. Ponavadi so izdelani iz amorfnega silicija (a-Si), kadmijevega telurida (CdTe), kadmijevega sulfida (CdS) in bakrovega indijevega (galijevega) diselenida. Ta vrsta plošč je idealna za uporabo kot so na primer fleksibilne folije na obstoječih površinah ali za integracijo v gradbene materiale, kot so strešniki. Te vrste sončnih elektrarn proizvajajo elektriko, ki se nato običajno neposredno napaja v javno omrežje ali se shrani v baterije.

Te elektrarne, običajno s pomočjo sončnih plošč pretvarjajo sončno svetlobo v električno energijo. Ponavadi ustvarjajo enosmerni tok z napetostmi do 1500 V. Potrebujejo pa pretvornike za pretvorbo enosmernega toka v izmenični in imajo neko obliko nadzornega sistema za nadzor in upravljanje. Pogosto so neposredno priključeni na nekakšno zunanje električno omrežje. Tako boste imeli lastno elektriko in boste privarčevali za račune za električno energijo. Mojstri vam izdelajo celotno elektrarno ter vam pomagajo dobiti subvencijo, da si zmanjšate stroške vložka.