Psihoterapija s pristopom razvojne analitične psihoterapije

Psihoterapevtka in psihologinja Erika Žagar ponuja individualno psihoterapevtsko pomoč, ki temelji na pristopu, imenovanem razvojna analitična psihoterapija – vse kar morate vedeti o njej si preberite v nadaljevanju. Ta vrsta psihoterapije se osredotoča na globinsko in psihodinamično delo, pri čemer išče vzroke za duševne težave pri razvojnih motnjah in zastojih, ki se pojavijo v otroštvu. Glavni cilj tega psihoterapevtskega procesa je ozaveščanje nezdravih vzorcev, ki so se razvili v otroštvu, spravljanje s travmatičnimi izkušnjami, psihosocialna in čustvena podpora ter gradnja bolj zdrave in trdne osebnostne strukture, ki lahko bolje obvladuje življenjske težave.

Terapija prilagojena potrebam in napredku posameznika

Srečanja potekajo enkrat tedensko, trajanje psihoterapije pa ni določeno vnaprej in je prilagojeno posameznikovim potrebam in napredku. Neželeni vzorci se lahko izoblikujejo že v otroštvu, zato lahko postopek traja dalj časa, vendar bo zaključen glede na potrebe klienta. Razvojna analitična psihoterapija predstavlja globinski pristop, ki je namenjen zdravljenju duševnih težav, kot so anksiozne motnje, depresija, težave s kontroliranjem jeze in drugi podobni simptomi. Ti simptomi so opozorilni znak, ki namiguje, da se v posameznikovem notranjem svetu dogaja nekaj nezdravega in nefunkcionalnega. To nezdravo dogajanje je lahko skrito za psihološkimi obrambnimi mehanizmi, ki so se razvili v času otroštva in se kasneje nadaljujejo v odraslo dobo.

Globinska psihoterapija se osredotoča na ozaveščanje teh nezdravih obrambnih mehanizmov in jih poskuša zamenjati z bolj zdravimi in funkcionalnimi pristopi. S tem procesom se lahko naučimo bolj zdravega načina soočanja z življenjskimi izzivi ter razvijemo bolj pozitivno in zadovoljujočo samopodobo in osebnost.

Psihoterapija

Iskanje globinskih izvornih vzrokov duševnih težav

Psihoterapijo se priporoča vsem, ki se soočajo s težavami, ki jim preprečujejo razumevanje dogajanja v življenju ter imajo občutek, da nad njihovim življenjem izgubljajo nadzor. To je običajno pokazatelj, da so na prelomni točki in da bi bilo koristno osveščati nekatere do sedaj nerazumljene in nefunkcionalne življenjske vzorce. Globinska razvojno analitična psihoterapija se osredotoča na dolgoročno zdravljenje in raziskovanje teh vzorcev, ki se skrivajo v ozadju duševnih simptomov, namesto da se osredotoča le na njihovo kratkoročno zdravljenje. Kljub temu sta psihiatrično zdravljenje s psihotropnimi zdravili in vedenjsko-kognitivna psihoterapija lahko koristen dodatek k globinski psihoterapiji, saj lahko pomagata pri blaženju simptomov na kratki rok.

Ugotovitev te psihoterapije je, da površinski pristopi k odpravljanju duševne simptomatike niso najbolj učinkoviti na dolgi rok. Če se simptom odpravi s kratkoročnim zdravljenjem, se lahko v določenem času ponovno pojavi isti ali drug simptom, kar kaže na resnične korenine problema, ki jih ni bilo mogoče odpraviti s površinskim zdravljenjem. Zato razvojno analitična psihoterapija usmerja svojo pozornost na iskanje teh globinskih izvornih vzrokov in ne zgolj na površinsko zdravljenje simptomov.

Gradnja dolgotrajne rešitve s pomočjo odnosa

Namesto kratkoročnega olajšanja se v razvojni analitični psihoterapiji poskuša pomagati klientom najti vzroke za svoje težave, kar lahko privede do dolgotrajne rešitve. S tem lahko pomagajo odpraviti težave in preprečijo ponovitev simptomov. Namen psihoterapije je torej odpravljanje vzrokov duševnih težav in ne zgolj odpravljanje simptomov na površinski ravni.

V razvojni analitični psihoterapiji je osnovni gradnik zdravljenja psihoterapevtski odnos, saj je odnos med psihoterapevtom in klientom odločilen za trajno ozdravitev in odpravo duševnih simptomov. Psihoterapevt in klient vzpostavita nov, reparativni odnos, v katerem klient lahko razvija in prakticira bolj zdrave odnosne vzorce, kar spodbuja dolgoročno zdravljenje.

Ta proces je običajno dolgotrajen, vendar se lahko zgodi tudi kemija v možganih in vzpostavijo se nove nevronske povezave – to omogoča začetek dolgoročne spremembe človekovega notranjega sveta. Duševne težave se namreč najpogosteje pojavijo v medosebnih odnosih in le skozi odnos je mogoče doseči pravo zdravljenje. Pri tem je zelo pomembno, da se psihoterapevt in klient ujemata in da je prisoten občutek varnosti, sprejetosti in zaupanja na obeh straneh. Vsak psihoterapevt ni primeren za vsakega klienta in obratno, zato je izbira psihoterapevta izjemno pomembna za terapevtski proces.

Od diagnostične faze do premagovanja duševnih težav

Razvojna analitična psihoterapija se običajno začne z 4-5 sejami diagnostične faze, kjer se klienta podrobno povpraša o njegovih težavah in preteklosti. To je nujna faza, saj psihoterapevt potrebuje natančen vpogled v klientovo problematiko za nadaljnje načrtovanje terapije. Po diagnostični fazi sledi prava psihoterapija, ki se osredotoča na ozaveščanje nezdravih življenjskih vzorcev, ki jih je klient razvil v otroštvu ter na postopno spreminjanje teh vzorcev v bolj zdrave in funkcionalne. Potek psihoterapije je prilagojen posameznikovim potrebam in napredku, zato trajanje terapije ni določeno vnaprej. Psihoterapevt pomaga klientu pri premagovanju duševnih težav, da bi lahko živel bolj izpolnjujoče življenje in razvil boljše odnose z drugimi ljudmi.

V procesu nadaljne psihoterapije se klient redno sestaja s psihoterapevtom enkrat na teden in poskuša svoje sodelovanje v terapiji povečati čim bolj aktivno. To vključuje dajanje svojih aktualnih dogodkov in razmišljanj psihoterapevtu, ki jih ta nato obdeluje in analizira v procesu psihoterapije. Ta analiza se izvaja s pomočjo zavestnih postopkov za analizo odporov in prenosnih vzorcev. Vendar pa se klient mora trdo delati pri soočanju s svojimi strahovi, tesnobo in stiskami, kar lahko proces psihoterapije precej utrudi.