Pisala kot darilo za vsakogar

Ste se kdaj vprašali, kaj je opismenjevanje in kdaj se začne? Gre za celoten proces usvajanja vseh spretnosti in sposobnosti branja, pisanja ter sporočanja. Proces, ki se začne že zelo zgodaj v življenju, spodbuja tudi široka ponudba pisal ,s pomočjo katerih otrok spoznava svet črk, glasov in besed.

Kaj je opismenjevanje in kako poteka?

Slovar slovenskega knjižnega jezika opismenjevevanje opredeli kot učenje branja, pisanja oziroma kot sposobnosti tvorbe in sprejemanja besedil. Pretežnni del opismenjevanja se zgodi neopazno, spontano, ko otrok ob poslušanju najbližjih, običajno staršev in drugih družinskih članov, prične s tvorbo glasov, ki jih nato povezuje v krajše besede, ki postajajo vse bolj zapletene. Nato tvori krajše povedi, sestavljene najprej iz dveh, nato pa vse več besed.

opismenjevanje
Opismenjevanje se začne kmalu po rojstvu.

Malčka k uspešnosti opismenjevanja spodbujamo najprej s kartonkami, ki jim sledijo slikanice in pravljice, zaznavanje spodbujamo tudi s petjem pesmic, ustvarjanjem rim ter izštevankami, ki običajno otroke še dodatno motivirajo k učenju. In da, tudi gledanje risank, opazovanje reklam ter ostale TV-vsebine imajo pomemben vpliv na opismenjevanje, je pa ob tem nujno potrebno poudariti, da naj zvoki iz digitalnih virov ne nadomestijo zvokov matere in ostalih družinskih članov. Pravilno oblikovanje glasov je namreč povezano tudi z opazovanjem – ko otroka učimo novih besed, preusmerimo njegovo pozornost oči na vokalizacijske organe (usta, jezik…), kar bo otroka spodbudilo, da preizkusi tudi svoje vokalizacijske spretnosti in jih sčasoma tudi razvije. Pri tem so lahko odlična pomoč različne logopedske vaje, pri katerih skušamo najbolj spodbujati najbolj zapletene glasove kot so šumniki in črka r.

Da bi čim bolj spodbudili opismenjevanje, otroka spodbujamo k zapisovanju in gledanju. Malčke spodbujamo, da urijo svoj spomin, opazujejo in primerjajo slike, izvajamo vaje za orientacijo v prostoru na svojem telesu in na listu papirja. Malčke spodbujamo k razločevanju posameznih zlogov besed, ustvarjanju rim, predvsem pa k sodelovanju. Ustvarite lahko kotičke za učenje po področjih (na primer kotiček za naravo, kotiček za trgovino… pri tem spodbujajte zapise s črkami), ustvarite družinski urnik…

Ne pozabite niti na grafomotoriko, ki je osnova ustreznega pisnega sporočanja. Spodbujajte malčke k igri s plastelinom, uporabi ščiplak, sestavljanje kock, pokrivanje posd, šivanju s plastičnimi iglami in podobno.

Cilji opismenjevanja

Osnovni cilj opismenjevanja predstavlja vzpostavitev tako imenovane funkcionalne pismenosti, za katero ste zagtoov že slišali. Če je nekoč veljalo, da je zanjo dovolj spretnost uporabe pisala, vemo, da je funkcionalna pismenost tudi mnogo drugega. Vsako leto jo med drugim preverja tudi IEA (Mednarodno združenje za evalvacijo vzgojno-izobraževalnih dosežkov), ki preko testov preverja vse ključne komponente pismenosti, ki se stopenjsko razvijajo skozi obdobje malčka in otroka – od poslušanja, govorjenja, branja do pisanja. Poleg splošno najbolj poznane bralne pismenosti poznamo še matematično in naravoslovno pismenost.

zapisovanje
Z urjenjem grafomotorike spodbujamo lepopisje.

Kakšna pisala izbrati?

Na vprašanje boste dobili toliko odgovorov kot je v resnici ljudi. Ko izbirate pisala, imejte v mislih njihovo funkcionalnost ter uporabno vrednost. Med najbolj priljubljenimi in hkrati najbolj uporabnimi pisali, ki jih lahko uporabljate povsod, so različni kompleti ali posamezni seti pisal. Z njimi lahko podpisujete najrazličnejše dokumente, pomembno pa je tudi, da so odlično izhodišče za opismenjevanje. Med otroci izredno priljubljena pisala bodo prostor v njihovih peresnicah našla še dolog časa, prav tako nalivno pero povezujemo z znanjem. Za vse, ki niso ljubitelji nalivnih peres, pa je na voljo širok nabor kemičnih svičnikov, ki bodo konec koncev opravila enako nalogo.

pisala
Pisala so popolno darilo za vsakogar.

Pisala kot promocijsko darilo

Vsak človek v nekem trenutku potrebuje pisalo. Prav zato so pisala odlično darilo za vsakega uporabnika – bolj in manj zahtevnega. Izbirate lahko med enostavnimi promocijskimi pisali, na katere lahko natisnete ali vgravirate logotip vašega podjetja, ali pa se odločite za individualni pristop, ko prejemnik prejme pisalo z njegovim imenom. Za tiste najzahtevnejše uporabnike imate na izbiro nabor različnih promocijskih setov, ki bodo poudarili vse, kar želite uporabniku sporočiti.

Nalivno pero je pogosto darilo, ki ga prejmejo odličnjaki ob zaključku šolanja, prav tako pa boste svojemu vnuku ali otroku podarili lep spomin, če boste zaključek šolanja pospremili s takšnim, dandanes dejansko vse bolj redkim in posledično izvirnim darilom.

Pri izbiri promocijskega pisala sledite načelom podjetja. Če vaše podjetje podpira trajnostno in lokalno proizvodnjo, naj to sporoča tudi promocijsko darilo, ki ga prejme vaš uporabnik oziroma poslovni partner. V naboru imate namreč tudi EKO pisala ter drug pisarniški material, ki nosi EKO oznako. Trajnost je namreč nekaj, kar v nas živi ves čas.

Seveda ne pozabite niti na grafično podobo vašega podjetja – da bi dosegli skladno povezovanje misli uporabnika s produkti vašega podjetja, morate ustvariti blagovno znamko, ki jo bo prepoznal na vsakem koraku. Zagotovo sami enostavno prepoznate vse najpomembnejše blagovne znamke, tudi če opazite samo polovico logotipa. Temu pravimo uspešen marketing, ki seveda vpliva na uspešno prodajo. Že ob postavitvi blagovne znamke, ali pa vsaj ob menjavi logotipa, je ključno, da mislimo na barve ter možnosti uporabe barv v promocijske namene. Izberite splošno prepoznavne in enostavno dostopne barve, pri tem pa seveda ne pozabite tudi izstopati. Samo tako vas bodo uporabniki prepoznali.